Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA “Rīgas satiksme”) informē, ka viena no RP SIA “Rīgas satiksme” atbildībām ir Skolēna e karšu izsniegšana. Tāpēc plānojam laicīgi informēt sabiedrību par savlaicīgu Skolēna e kartes noformēšanu, izmantojot portālu www.eriga.lv. Ņemot vērā to, ka Skolēna e karte nodrošina ne tikai braukšanu Rīgas sabiedriskajā transportā, bet arī veic Skolēna apliecības funkciju, kā arī ir elektroniskā atslēga iekļūšanai izglītības iestādē, ir ļoti būtiski savlaicīgi nodot informāciju gan skolu darbiniekiem, gan vecākiem par Skolēna e kartes saņemšanas nosacījumiem. Lai palielinātu elektroniski pieteikto Skolēna e karšu skaitu, tādējādi samazinot rindas klientu apkalpošanas centros, kas ir ļoti būtiski šobrīd, ņemot vērā epidemioloģiskās prasības, un paātrinot Skolēna e karšu izgatavošanu un izsniegšanu, RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu informēt skolu vadību, skolotājus un vecākus par nepieciešamību pieteikt Skolēnu e kartes 1., 5. un 10. klašu skolēniem portālā www.eriga.lv. Vienlaikus RP SIA “Rīgas satiksme” informē, ka kopš 2021. gada 1. jūnija RP SIA “Rīgas satiksme” atsevišķos gadījumos nesaņem datus par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā reģistrēto vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo piederību skolai un klasei, kā rezultātā vecākiem nav iespējams iesniegt pieteikumu Skolēna e kartes saņemšanai portālā www.eriga.lv. Kā arī, klientu apkalpošanas centros klātienē, noformējot pieteikumus Skolēna e kartes saņemšanai, nākas lūgt skolēnu vecākus pieprasīt izziņas no izglītības iestādēm, kas apliecina skolēna statusu, kas ir pretrunā ar iepriekš noteikto par izziņu neizsniegšanu. Lūdzam nodrošināt nepārtrauktu skolēnu datu aktualizēšanu informāciju sistēmās.