Cien. skolēni un vecāki! 

Izglītības procesā pamatizglītības pakāpē 2021./2022.mg klātienē piedalās skolēni ar sadarbībā esošajām vakcinācijām, pārslimošanas sertifikātu vai apliecinājumu par Covid –19 negatīvo testa rezultātiem. (MK noteikumi Nr.565, 17.08.2021., Prot.Nr.5656.  § ) 

Rīgas Centra Daiļamatniecības pamatskolā Covid – 19 siekalu testus veiks sadarbībā ar “BIOR” (pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts). Testus apmaksā no valsts budžeta. 

  • Skolēnam/ skolēna vecākam ir iespēja 25.augustā saņemt Covid – 19 testu laboratorijas analīzei no plkst. 11.00 līdz plkst.19.00 pie skolas medmāsas, ja vēlaties testu veikt mājas apstākļos.  

Atgādinām, ka Covid –19 testa materiāls ir derīgs, ja ir  ņemts 26.augustā no plkst. 07.00 līdz plkst. 12.00! 

  • Rīgas Centra Daiļamatniecības pamatskolā Covid- 19 siekalu testu skolēniem ir iespēja veikt klātienē tikai  26.augustā  no plkst. 08.00  līdz plkst. 12.00. Informēt klases audzinātāju par vēlamo laiku! (Klases audzinātāja jāinformē dienu iepriekš par savu ierašānās laiku, ja vēlaties testu nodot klāt.) 

Katram skolēnam ir paredzēts tikai viens tests, tāpēc uzmanīgi izlasiet “Siekalu parauga ņemšanas instrukciju”. 

“Bior” laboratorija nepiedāvā citas iespējas veikt testu !!! 

Tikai Covid-19 negatīvs testa rezultāts ļaus skolēnam skolu apmeklēt klātienē! 

Skolēni ar sadarbspējīgu vakcināciju vai pārslimošanas sertifikātu testu neveic. Lūdzu, par šo sertifikātu esamību informēt klases audzinātāju. Sertifikāta kopiju uzrādīt / nosūtīt / iesniegt skolas atbildīgajai personai Helēnai Totojevai (e-pasts: htotojeva@edu.riga.lv ) vai klases audzinātājai. 

Neskaidrības gadījumā jāzvana skolas atbildīgajai personai, medmāsai Helēnai Totojevai. (mob. 26432494) 

Tetsta nodošanas vietas skolas telpas. 

Klase 

 

1.a 

1.b 

2.a 

2.b 

3. 

4. 

5. 

6.a 

6.b 

7.a 

7.b 

8.a 

8.b 

9. 

Telpa 

406. 

306. 

408. 

411. 

407. 

412. 

410. 

205. 

105. 

214. 

204. 

305. 

305. 

213. 

Par testu: 

Informatīvs materiāls, kā skolēnam jāveic tests: https://www.facebook.com/186885081806680/posts/1185687568593088/ lūdzam, iepazīties!