Jaunumi

Ārpusklases lasīšana 2., 3., 4. klases skolēniem vasaras periodā

Kopā izlasi vismaz 3 grāmatas atbilstoši savām interesēm

Mēnesī lasāmo lapaspušu skaits pa klasēm (minimums): 

2. klase – no 20 līdz 40 lpp. 

Priecāšos, ja izlasīsi kādu grāmatu no iepriekšējo gadu Bērnu žurijas laureātēm. 

Grāmatas nav jāpērk! Palūdz vecākus tevi pierakstīt kādā no pilsētas bibliotēkām! 

Iekārto burtnīcu vai kladi ārpusklases lasīšanai!

Iekārto to šādi: Iekārto burtnīcu ārpusklases lasīšanai! 

(Visi ieraksti burtnīcā jāveic ar rakstītiem burtiem. Neaizmirsti katra teikuma beigās ielikt pieturzīmi!)

Uz 3. klasi skolēnam pa vasaru jāizlasa

Kopā vasarā izlasi vismaz 3 grāmatas atbilstoši savām interesēm un lasītprasmei. 

Mēnesī lasāmo lapaspušu skaits pa klasēm (minimums): 

3. klase – no 60 līdz 100 lpp. 

Iesaku:

  • Viena latviešu tautas pasaku grāmata;
  • 2 grāmatas  atbilstoši savām interesēm.

Grāmatas nav jāpērk! Palūdz vecākus tevi pierakstīt kādā no pilsētas bibliotēkām! 

Iekārto burtnīcu vai kladi ārpusklases lasīšanai! Ierakstus šajā burtnīcā veiksi līdz 4. klases beigām, tāpēc izvēlies biezāku burtnīcu vai kladi. Piemērotāks būs rūtiņu papīrs.

Ierakstus veic pēc šāda parauga. 

Iekārto to šādi:

4. klases skolēnam pa vasaru jāizlasa

Kopā vasarā izlasi vismaz 3 – 4 grāmatas atbilstoši savām interesēm un lasītprasmei. 

Mēnesī lasāmo lapaspušu skaits pa klasēm (minimums): 

4.klase –no 100 līdz 150 lpp. 

Iesaku:

  • A.Lindgrēne “Grāmata par Pepiju garzeķi”vai “Lennebergas Emīls”;
  • I. Ziedonis “Krāsainās pasakas”, “Blēņas un pasakas” vai “Visādas pasakas”;
  • Viena latviešu tautas pasaku vai teiku grāmata;
  • Viena cittautu pasaku grāmata (ja iespējams grāmata no “Brīnumzeme” pasaules tautu pasakas).

Grāmatas nav jāpērk! Palūdz vecākus tevi pierakstīt kādā no pilsētas bibliotēkām! 

Iekārto burtnīcu vai kladi ārpusklases lasīšanai!

Iekārto to šādi: