Jaunumi

Ieteicamā literatūra vasarā, 4. – 9. klašu skolēniem

Ieteicamā literatūra 2022. gada vasarā

Uz 5. klasi

Komentāri/ ieteikumi izglītojamajiem: skolēni sagatavo stāstījumu (2-3 min.) par savu izvēlēto grāmatu, ievērojot plānu:

 • autors, darba nosaukums;
 • daiļdarba tēma/ galvenā doma/ problēma (par ko ir daiļdarbs, kādi jautājumi vai problēmas tika risinātas daiļdarbā);
 • grāmatas vizuālā noformējuma (grāmatas vāks, ilustrācijas) raksturojums;
 • īss satura pārstāsts (galvenie, interesantākie notikumi);
 • galveno varoņu īss raksturojums (ārējais portrets, rakstura īpašības, kas patika/nepatika);
 • atziņas pēc grāmatas izlasīšanas.

1. semestrī skolēni saņem vērtējumu 10 ballu skalā, stāstot par izvēlēto grāmatu lasītāju seminārā. 

Uz 6. klasi

Komentāri/ ieteikumi izglītojamajiem: skolēni sagatavo stāstījumu (2-3 min.) par savu izvēlēto grāmatu, ievērojot plānu:

 • autors, darba nosaukums;
 • daiļdarba tēma/ galvenā doma/ problēma (par ko ir daiļdarbs, kādi jautājumi vai problēmas tika risinātas daiļdarbā);
 • grāmatas vizuālā noformējuma (grāmatas vāks, ilustrācijas) raksturojums;
 • īss satura pārstāsts (galvenie, interesantākie notikumi);
 • galveno varoņu īss raksturojums (ārējais portrets, rakstura īpašības, kas patika/nepatika);
 • atziņas pēc grāmatas izlasīšanas.

1. semestrī skolēni saņem vērtējumu 10 ballu skalā, stāstot par izvēlēto grāmatu lasītāju seminārā.

Uz  7. klasi

Uz  8. klasi

Uz  9. klasi