Programmas “Latvijas Skolas soma” aktivitātes 2021./ 2022. m. g. 1. semestrī

  • 28. septembrī 2. b klase apmeklēja Rīgas Motormuzeju un piedalījās tehniski radošā nodarbībā “Atlecošā bumbiņa”.
  • 23. septembrī 3. klase apmeklēja zemnieku saimniecību “Krūmiņi” un piedalījās nodarbībā “No grauda līdz maizei”.
  • 23. septembrī 4. klase apmeklēja Cēsu pilsdrupas un apskatīja vecpilsētu, piedalījās programmā “Viduslaiku spēles”.
  • 10. novembrī 6. a un 6. b klase, 7. a klase, 11. novembrī 5. un 9. klase, 12. novembrī 8. a un 8. b klase skatījās dziedātājas Rūtas Dūdumas – Ķirses un komponista Jāņa Ķirša radīto audiovizuāli digitālo koncertlekciju “Lāčplēša dienā”.
  • 13. decembrī 1. a un 1. b klase, 2. a un 2. b klase, 3. klase, 16. decembrī 7. b klase, 21. decembrī 6. b klase skatījās digitālo koncertlekciju “Ziemassvētku pasaka”.
  • 20. decembrī 1. a un 1. b klase, 2. a un 2. b klase skatījās Latvijas Nacionālā teātra digitālo izrādi “Sarkangalvīte un vilks”.
  • 14. decembrī 8. b klase un 15. decembrī 8. a klase piedalījās digitālā kultūras norisē “DAGAMBA feat TCHAIKOVSKY un LudwigVanRammstein – starpžanru mūzikas iepazīšana”.

2021. gada oktobrī realizēts Erasmus + projekts “Mācību procesa pilnveide atbilstoši jaunajai
izglītības kompetencei – no teorijas uz praksi
.”

Projekta ietvaros trīs Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolas skolotāji no 10. līdz 17. oktobrim 2021. gadā apmeklēja Europass skolotāju
apmācības kursu
Tradicionālās  mākslas un IKT
( informācijas un komunikāciju tehnoloģija ) mākslas rīki mācību priekšmetu mācīšanai un dzīves prasmju veicināšanai ”.

Projekts 2019. gadā: Lasi, dziedi, mācies!

Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolas audzēkņiem un skolotājiem sadarbībā ar Amerikas Latviešu apvienības Izglītības nozari un folkloras grupu “Tarkšķi” 2019. gadā bija iespēja realizēt trīs tautasdziesmu animācijas filmas. 

https://www.youtube.com/watch?v=y0MWQNOr6iI
https://www.youtube.com/watch?v=ah7_uab2UmA
https://www.youtube.com/watch?v=LFPWf-6Rqis

Visas pasaules latviešu bērnu iemīļotās “Kur tu teci, gailīti manu” un “Adiet bērni”, “Kur tad tu nu biji” kā arī vēl citas mīļas dziesmas atrodamas ALA Youtube kontā: https://www.youtube.com/channel/UC -q7Ku_N4SKhsVs9YUgxHOg/video? fbclid = IwAR1CHL8lZYlDQd09-_ojefMrjg91dR8epVETVwTd5N757vZh230EGBR60Gc