Drošības noteikumi interešu izglītībā.

Vēršam uzmanību, ka ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, lai neapdraudētu vispārējās izglītības mācību procesu, Rīkojuma punktā 5.36. noteiktais ir attiecināms arī uz skolā īstenoto interešu izglītību, kurā tiek nodrošināts, […]