Kompozīcija

Kompozīcijas stundās skolēni apgūst kompozījas pamatprincipus – krāsu, formu, lielumu attiecības, telpisku un plakanu objektu kompozīciju plaknē, to statiku un dinamiku, dabas formu un priekšmetu stilizāciju, kā arī līniju ritmiku un opārta tehniku.

Kompozīcijas pedagogi: Aija Neilande, Egons Baranovs, Anita Liberte – Lasmane.