Zīmēšanas programma ir paredzēta RCDP audzēkņiem no 5. līdz 9. klasei. Tā ir veidota, lai sekmētu personiskās un nacionālās identitātes attīstīšanu, radošu pašizteiksmi un kultūras mantojuma apzināšanu.

Tiek attīstīta formas un proporciju uztvere, apgūtas perspektīvas likumsakarības. Audzēkņi iepazīst dažādas grafiskās tehnikas un materiālus, izteiksmes līdzekļus. Tiek veidota izpratne par zīmējumu gan kā vajadzīgo pamatu dažādās mākslas nozarēs, gan kā patstāvīgu mākslas veidu.

Audzēkņi ar zīmēšanas radošajiem darbiem piedalās dažādos konkursos, izstādēs.
Spējīgākie audzēkņi tiek sagatavoti iestājeksāmeniem mākslas vidusskolās: RDMV, JRRMV, RMMT uc.

Pedagogi : Aija Neilande,  Lāsma Pujāte, Madara Bethere