Skola

Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola dibināta 1992. gadā, un tā atrodas ēkā Aspazijas bulvārī 34, kas jau vēsturiski, kopš 1872. gada, darbojās kā Jaunā Rīgas Amatnieku skola.

Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola par galveno mērķi uzskata sniegt skolēniem iespējas paralēli mācībām vispārizglītojošos priekšmetos apgūt vairākus, Latvijā tradicionālu amatu pamatus – kokapstrāde, keramika, metālapstrāde, rokdarbi un lietišķi dekoratīvā tēlniecība. Lai modinātu skolēnos estētisku, māksliniecisku, brīvu pasaules uztveri, liela uzmanība tiek pievērsta speciālajiem mācību priekšmetiem – zīmēšanai, gleznošanai, veidošanai, kompozīcijai, mākslas vēsturei, tautas mākslai.

RCDP ir mācību darbnīcas un mākslas priekšmetu klases. Skolā ir neliela izstāžu zāle, kurā tiek rīkotas gan bērnu, gan profesionālu mākslinieku darbu izstādes. Mācību gada sākumā tiek organizētas “zaļās prakses” un nometnes, kuru laikā bērni glezno un zīmē brīvā dabā.