Skolas administrācija

Neilande Aija
Izglītības iestādes vadītāja, kompozīcijas un zīmēšanas skolotāja;

Sīmane Ambaine Baiba
Direktora vietniece mācību jomā 4.-9. klasēm, 8.a klases audzinātāja;

Liberte-Lasmane Anita
Direktora vietniece mākslas jomā, dizains un tehnoloģijas (tekstils), vizuālā māksla – kompozīcija, karjeras konsultants;

Leinerte Anita
Direktora vietniece 1.-3. klase, sākumskolas skolotāja, 3.b klases audzinātāja;

Sikatere Inese
Direktora vietniece informātikas jomā, matemātika, datorika, audzinātāja 8.b klasei;

Lūsis Andrejs
Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā;


Rupeika – Bidiņa Anita Lietvede.

Pedagoģiskais personāls

Ādamsone Ligita
Teātra pulciņš 1.-4. klasēm;

Bukovska IlzeMatemātika, fizika, inženiezinības, 7.a klases audzinātāja ;

Baranovs Egons
Vizuālā māksla – kompozīcija, dizains un tehnoloģijas (keramika, veidošana, rasēšana);

Bethere Madara Gleznošana, zīmēšana;

Bensone Laima Pagarinātās dienas skolotāja;

Birska Dzintra
Ķīmija, bioloģija, dabas zinības, 6. klases audzinātāja ;

Blušs Artūrs
Gleznošana, stikla apstrādes pulciņš;

Ciftler Abdullah Sinan Angļu valoda;

Duļkina Līga Pagarinātās dienas skolotāja;

Ernšteina Ruta Pagarinātās dienas skolotāja;

Gaile Katrīna Vizuālā māksla 1.-9. klases;

Galvāne Inga
Dizains un tehnoloģijas (metālapstrāde), metālapstrādes pulciņš;

Juhansone-Daugule Laura Vizuālā māksla 1.-5., 5. klases audzinātāja;

Keiša Gunita Pagarinātās dienas skolotāja;

Kemlere Inese Sākumskolas skolotāja 3.a klases audzinātajā;

Kušnere Inta Datorika, sākumskolas skolotāja, 1. klases audzinātāja;

Ligita Ķimse
Latviešu valoda, literatūra, sociālās zinības, 9.a ,9.b audzinātāja;

Latoškina Žanete
Sākumskolas skolotāja 2.a klases audzinātajā;

Lazdiņa Rūta Bibliotekāre

Liepiņa – Štrausa Evita
Angļu valoda, 7. b klases audzinātāja;

Lūse Zane
Sākumskolas skolotāja, 4. klases audzinātaja;

Pilenieks Aigars Dizains un tehnoloģijas (kokapstrāde);

Piļipčuka Aleksandra Krievu valoda;

Haralds Imaks Pasaules un Latvijas vēsture;

Podlužnaja Anastasija Ģeogrāfija;

Pujāte Irēna Itāļu valoda;

Pumpure Ineta
Latviešu valoda, literatūra;

Saliņa Ineta Vācu valoda;

Skirmante Ausma Dizains un tehnoloģijas (keramika), keramiskā veidošana, veidošana, keramikas pulciņš 1.-4. klases;

Stepule Ingrīda
Gleznošana, teātra pulciņa “Ķirbis” vadītāja, skolēnu pašpārvaldes konsultante;

Upaceris Pēteris Angļu valoda 1.-6. klase;

Upīte Kristīne Zīmēšana, gleznošana, dizains un tehnoloģijas 5.-7. klase;

Teteris Aivars Sports un veselība;

Vizbulis Juris Drāma;

Zajančkovskis Zigmunds Fizika;

Skolas atbalsta personāls:

Valija Auniņa
sociālais pedagogs;

Kazuša Vita logopēds;

Pīlāga Lāsma 
psihologs;

Helēna Totojeva
medmāsa;