Skolas administrācija

Neilande Aija
izglītības iestādes vadītāja, kompozīcijas un zīmēšanas skolotāja;

Sīmane Ambaine Baiba
Direktora vietniece mācību jomā 4.-9. klasēm, 7.a klases audzinātāja;

Liberte-Lasmane Anita
Direktora vietniece mākslas jomā, dizains un tehnoloģijas(tekstils), vizuālā māksla- kompozīcija, karjeras konsultants;

Leinerte Anita
Direktora vietniece 1.-3. klase, sākumskolas skolotāja, 2.b klases audzinātāja;

Sikatere Inese
Direktora vietniece informātikas jomā, matemātika, datorika;

Lūsis Andrejs
direktors vietnieka administratīvi saimnieciskajā darbā;

Strauberga – Rauberga Baiba
lietvede.

Pedagoģiskais personāls

Apine Anika
Matemātika 6.-7.klasei, latviešu valoda, literatūra 5.6. klasei;

Ādamsone Ligita
Teātra pulciņš 1.-4. klasēm;

Bukovska Ilze Matemātika, fizika, inženiezinības, 6.a klases audzinātāja ;

Baranovs Egons
Vizuālā māksla-kompozīcija, dizains un tehnoloģijas (keramika, veidošana, rasēšana);

Bethere Madara Gleznošana, zīmēšan;

Bensone Laima Pagarinātās dienas skolotāja;

Birska Dzintra
Ķīmija, bioloģija, dabas zinības;

Blušs Artūrs
Gleznošana, stikla apstrādes pulciņš;

Ciftler Abdullah Sinan Angļu valoda;

Duļkina Līga Pagarinātās dienas skolotāja;

Ernšteina Ruta Pagarinātās dienas skolotāja;

Gaile Katrīna Vizuālā māksla 1.-8. klases;

Galvāne Inga
Dizains un tehnoloģijas(metālapstrāde), metālapstrādes pulciņš;

Juhansone-Daugule Laura Vizuālā māksla 1.-3., 6. klases;

Keiša Gunita Pagarinātās dienas skolotāja;

Kemlere Inese Sākumskolas skolotāja 2.a klases audzinātajā;

Krustiņa Laura Dizains un tehnoloģijas;

Kušnere Inta Datorika, sākumskolas skolotāja, 4. klases audzinātāja;

Ligita Ķimse
Latviešu valoda, literatūra, sociālās zinības, 8.a,8.b audzinātāja;

Latoškina Žanete
Sākumskolas skolotāja 1.a klases audzinātajā;

Lazdiņa Rūta Bibliotekāre

Liepiņa – Štrausa Evita
Angļu valoda, 6. b klases audzinātāja;

Lūse Zane
Sākumskolas skolotāja, 3 klases audzinātajā;

Pilenieks Aigars Dizains un tehnoloģijas(kokapstrāde);

Piļipčuka Aleksandra Krievu valoda;

Podžuka Inguna Pasaules un Latvijas vēsture;

Podlužnaja Anastasija Ģeogrāfija;

Pujāte Irēna Itāļu valoda

Pujāte-Stūre Lāsma
Zīmēšana, grafikas pulciņš, vizuālās mākslas/ animācijas pulciņš;

Pumpure Ineta
Latviešu valoda, literatūra. 9. klases audzinātāja;

Saliņa Ineta Vācu valoda;

Skirmante Ausma Dizains un tehnoloģijas (keramika), keramiskāveidošana, veidošana, keramikas pulciņš 1.-4. klases;

Stepule Ingrīda
Gleznošana, teātra pulciņa “Ķirbis” vadītāja;

Šteinbriks Andris
Sports un veselība;

Teteris Aivars Sports un veselība;

Vizbulis Juris Mūzika, ansamblis 1.- 9. klasēm;

 

Skolas atbalsta personāls:

Valija Auniņa
sociālais pedagogs;

Kazuša Vita logopēds;

Pīlāga Lāsmas 
psihologs;

Helēna Totojeva
medmāsa;