Skolas administrācija

Aija Neilande
izglītības iestādes vadītāja, kompozīcijas un zīmēšanas skolotāja;

Ilze Dedumiete
direktora vietniece 4.-9. klašu mācību darbā, vēstures skolotāja;

Anita Liberte-Lasmane
direktora vietnieces mākslas priekšmetu, kompozīciju, tekstildizaina skolotāja;

Anita Leinerte
direktora vietniece 1. – 3. klašu mācību darbā, audzināšanas un ārpusklases darbā, sākumskolas skolotāja; 1 .b klases audzinātāja;

Inese Sikatere
direktora vietniece informātikas jomā, matemātikas, informātikas skolotāja;

Andrejs Lūsis
direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā;

Baiba Strauberga – Rauberga
lietvede.

Pedagoģiskais personāls

Anika Apine
6.b klases audzinātāja, latviešu valodas, matemātikas, angļu valodas, vizuālās māklsas skolotāja;

Ligita Ādamsone 
1. – 4. klašu teātra pulciņa “Ķirbis” vadītājs;

Egons Baranovs
kompozīcijas, keramikas, veidošanas, rasēšanas skolotājs;

Inta Berga – Jaunzemnieces
fizikas un matemātikas skolotāja;

Madara Bethere
gleznošanas, zīmēšanas skolotāja;

Dzintra Birska
bioloģijas, dabaszinību, ķīmijas skolotāja, 9.a klases audzinātāja;

Artūrs Blušs
Gleznošanas skolotājs 6.klasei, 3.-6.kl stikla māklinieciskās apstrādes pulciņa vadītājs;

Aiva Brauna
angļu valodas skolotāja;

Juris Vizbulis
mūzikas skolotājs, 1. – 4. un 5. – 9. klašu vokālā ansambļa “Atspulgs” vadītājs ;

Inga Galvāne
dizaina un tehnoloģiju (metāls) skolotāja, metālapstrādes pulciņa vadītāja;

Ineta Saliņa
vācu valodas skolotāja;

Laine Kainaize
gleznošanas skolotāja;

Ilze Bukovska
5.a klases audzinātāja, matemātikas skolotāja;

Kristiāna Kalniņa
sporta organizatore;

Inese Kemlere
sākumskolas skolotāja, 1.a klases audzinātāja;

Inta Kušnere
sākumskolas, datorikas skolotāja, 3.klases audzinātāja;

Ligita Ķimse
latviešu valodas, literatūras, sociālo zinību skolotāja, 7.a, b klases audzinātāja;

Maija Kupča
veidošana, keramikas skolotāja, keramikas pulciņa vadītāja (atvaļinājumā);

Žanete Latoškina
sākumskolas skolotāja, 4.klases audzinātāja;

Evita Liepiņa – Štrausa
angļu valodas skolotāja, 5.b klases audzinātāja;

Zane Lūse
sākumskolas skolotāja, 2. klases audzinātāja;

Anita Mežaka
vizuālās mākslas, zīmēšana, tekstildizaina skolotāja;

Vaira Mocebekere
latviešu valodas un literatūras skolotāja, 9.b klases audzinātāja;

Vineta Ozola – Klučnieces
ģeogrāfijas skolotāja (atvaļinājumā);

Anastasia Podlužnaja

ģeogrāfijas skolotāja;

Aigars Pilenieks
dizaina un tehnoloģiju (kokapstrādes) skolotājs;

Inguna Podžuka
vēstures skolotāja;

Irēna Pujāte
itāļu valodas pulciņa vadītāja;

Lāsma Pujāte-Stūre
zīmēšanas skolotāja, grafikas un kolāžas pulciņa vadītāja;

Ineta Pumpure
latviešu valodas, literatūras skolotāja, 8. klases audzinātāja;

Jānis Putnis
kristīgās mācības skolotājs;

Baiba Rundāne
sākumskolas skolotāja;

Baiba Sīmane Ambaine
vizuālās mākslas skolotāja, 6.a klases audzinātāja;

Laura Krustiņa
mājturība un tehnoloģiju skolotāja;

Ingrīda Stepule
gleznošanas skolotāja, teātra pulciņa “Ķirbis” vadītāja;

Andris Šteinbriks
sporta un veselības skolotājs;

Aivars Teteris
sporta un veselības skolotājs;

Ausma Skirmante
5.-6.kl. keramikas, veidošanas skolotāja, keramikas pulciņa vadītāja;

Rūta Lazdiņa
bibliotekāre;

Olga Zubkova
krievu valodas skolotāja;

Skolas atbalsta personāls:

Valija Auniņa
sociālais pedagogs;

Vita Kazuša
logopēde;

Lāsma Pīlāga
izglītības psihologs;

Helēna Totojeva
medmāsa.