Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolas Zinību dienas norises kārtība:

  1. Katras klases skolēni tiek ielaisti skolā tikai 10 minūtes pirms paredzētā Zinības dienas pasākuma. Skolēni ievēro ierašanās un uzturēšanās laikus.
  2. Skolēns ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid –19 testa rezultātu tiesīgs piedalīties klātienas Zinību dienas pasākumā skolas iekštelpās.
  3. Skolas nozīmētā – atbildīgā persona pārbaudīs vai skolēnam ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, vai apliecinājums (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covi –19 testa rezultātu .
  4. Skolas koplietošanas telpās 1.-9.klašu skolēni lieto mutes un deguna aizsegus.
  5. -9. klašu skolēns ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu klases telpā var nelietot mutes un deguna aizsegu.
  6. -3. klašu skolēns klases telpā var nelietot mutes un deguna aizsegu, skolas koplietošanas telpā jālieto mutes un deguna aizsegs.
  7. Ienākot skolā skolēns veic roku dezinfekciju 1. stāva vestibilā, izmantojot bezkontakta dezinfekcijas iekārtu.
  8. a un 1.b klases skolēnus 1.stāva priekštelpā plkst. 10.45 sagaidīs norīkoti pedagogi.
  9. a un 1.b klases skolēnus vecāki pēc pasākuma sagaida skolas pagalmā. (Plkst. 12:00 skola atvērs iebraucamos vārtus un vecāki drīkstēs uzturēties īsu brīdi skolas pagalmā. Paldies par sapratni!)
  10. Skolēns uz pasākumu ierodas svētku tērpā.

 

Vecākiem jāseko līdzi bērna veselības stāvoklim, jānoskaidro vai bērnam nav kādu sūdzību par pašsajūtu. Ja izglītojamajam ir kādas sūdzības, viņam jāpaliek mājās, lai noskaidrotu tālāko slimības gaitu. Vecāks obligāti informē klases audzinātāju par bērna neierašanos skolā.

 

Informācija administrācijai un 1.a, 1.b. un 9.klases audzinātājai:

*1.a klasei pasākums Baltājā zālē plkst. no 11.00; 1.b klasē plkst. 11.30; 9. klasē plkst. 12.00

Sagatavoja

direktora vietniece Anita Leinerte