Skolas adrese:
Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola 
Aspazijas bulvāris 34, Rīga, LV – 1050

E – adrese: latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@50900014211

E – pasts: cdps@riga.lv

Direktore Aija Neilande / 67227548

Lietvede: Anita Viegzdiņa / 67227548

Direktora vietniece sākumskola  Anita Leinerte / 67181078

Direktora vietniece mākslas priekšmetos  Anita Liberte – Lasmane / 67848807

Direktora vietniece izglītības Joma  Baiba Sīmane Ambaine / 67181079

Direktora Vietnieks administratīvi saimnieciskajā Darbā  Andrejs Lūsis / 67181080, 29569055

Izglītības psihologs  Tatjana Timofejeva / 26588407

Sociālais pedagogs  Valija Auniņa / 67848808

Dežuranti  (pa šo tālruni var sazvanīt arī medmāsu) / 67225806

Kur mēs atrodamies :