Vēršam uzmanību, ka ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, lai neapdraudētu vispārējās izglītības mācību procesu, Rīkojuma punktā 5.36. noteiktais ir attiecināms arī uz skolā īstenoto interešu izglītību, kurā tiek nodrošināts, ka dažādu klašu izglītojamo grupas vienlaikus nepārklājas, neatrodas vienā telpā (izņemot pārvietošanos), kā arī tiek novērsta to nepārklāšanās ārtelpās starpbrīžos!

Respektīvi interešu izglītība skolās iekštelpās organizējama vienas klases izglītojamajiemievērojot “burbuļu” principu!

Vienlaikus informējam, ka ņemot vērā iepriekš minēto arī 2.klašu peldētapmācība var notikt tikai to Skolu audzēkņiem,  kuru iestādēs ir peldbaseins, proti savā skolā!