Jaunumi

Zinību diena

Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolā 2022. gada 1. septembrī plkst. 10.10 svinīgais pasākums skolas pagalmā. 

  • No plkst.9.50- 10:00  1.klases skolēni un vecāki pulcējās skolas pagalmā. 
  • No plkst.9.50- 10:00 2.a, 2.b, 3.a, 3b, 4., 5., 6. 7.a, 7.b, 8a, 8.b, 9a, 9.b  klases skolēni pulcējās klasēs. 

 Svarīgi! Ierašanās svētku tērpos 10 minūtes pirms svinīgā pasākuma. (Svētku dienās skolēni skolā ierodas tērpušies svinīgā apģērbā gaišā blūzē vai kreklā un tumšas krāsas svārkos vai biksēs.) 

Vecāks obligāti informē klases audzinātāju par bērna neierašanos iemeslu skolā. 

Klases stunda 

  • No plkst. 10.50 – 11.30 1., 2.a, 2.b, 3.a, 3b, 4., 5., 6. 7.a, 7.b, 8a, 8.b, 9.a, 9.b klases skolēniem audzinātāja stunda. 

Svarīgi!  Plkst. 11.35 1. klases audzinātāja skolēnus noved uz skolas pagalmu. Vecāki sagaida bērnus skolas pagalmā. 

* Lietus gadījumā tiks veiktas nepieciešamās korekcijas Zinību dienas norisē.