Gleznošanas stundās radošie uzdevumi mijas ar dabas studēšanu. Tiek apgūtas gan sedzošas (guaša vai akrils), gan lazējošas (akvarelis) glezniecības tehnikas, dažādi mākslas izteiksmes līdzekļi.

Audzēkņi studē, kopē un radoši interpretē mākslinieku darbus. Gleznojot klusās dabas uzstādījumus, apgādā krāsas un tumšgaišas attiecības, atveidota gaismēna un telpiskums.

Atsevišķas nodarbības notiek muzejos un izstādēs. Mācību gada sākumā notiek Zaļā prakse – gleznošana plenērā.

Mācoties saskatīt gleznieciski izteiksmīgo mākslu un apkārtējo vidē, tiek veicināta audzēkņu radošā attīstība, rosinot jauniešus izteikt sev nozīmīgo ar glezniecības izteiksmes līdzekļiem.

Izglītojamie tiek aicināti gadi gan vietējos, gan starptautiskos mēroga konkursos; tā ir viena no iespējām komunicēt ar vienaudžiem sabiedriskajā telpā mākslas valodā.

Gleznošanas programmu saturs vērsts uz audzēkņu kā radošas personības attīstību, sagatavotiem spējīgiem spēkiem iestājai mākslas vidusskolās – RDMV, JRMMV, RMMT uc

Gleznošanas pedagogi: Ingrīda Stepule, Madara Bethere, Artūrs Blušs