Gleznošana

Gleznošanas stundās radošie uzdevumi mijas ar dabas studēšanu. Tiek apgūtas gan sedzošas (guaša vai akrils), gan lazējošas (akvarelis) glezniecības tehnikas, dažādi mākslas izteiksmes līdzekļi.

Audzēkņi studē, kopē un radoši interpretē mākslinieku darbus. Gleznojot klusās dabas uzstādījumus, tiek apgūtas krāsu un tumšgaišās attiecības, atveidota gaismēna un  telpiskums.

Atsevišķas nodarbības notiek muzejos un izstādēs. Mācību gada sākumā notiek Zaļā prakse – gleznošana plenērā.

Mācoties saskatīt gleznieciski izteiksmīgo mākslā un apkārtējā vidē, tiek veicināta audzēkņu radošā  attīstība, rosinot jauniešus izteikt sev nozīmīgo ar glezniecības izteiksmes līdzekļiem.

Izglītojamie tiek aicināti piedalīties gan vietējos, gan starptautiska mēroga konkursos; tā ir viena no iespējām komunicēt ar vienaudžiem sabiedriskajā telpā mākslas valodā.

Gleznošanas programmas saturs vērsts uz audzēkņa kā radošas personības attīstību, vienlaikus sagatavojot spējīgākos iestājai mākslas vidusskolās – RDMV, JRMMV, RMMT u.c.

Gleznošanas pedagogi: Laine Kainaize, Ingrīda Stepule, Madara Bethere.