Skolas dokumenti

Pašnovērtējuma ziņojums:

Rīgas Centra daiļamatniecības iekšējie noteikumi:

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu: skatīt PDF failā.

Skolas licence un reģistrācijas apliecība: