Vēsture

Deviņpadsmitajā gadsimtā, attīstoties pilsētas infrastruktūrai un palielinoties pilsētas iedzīvotāju skaitam, Rīgā radās nepieciešamība pēc augsti kvalificēta darbaspēku un līdz ar to arī pēc jaunām mācību iestādēm. Lai sagatavotu augstākās kvalifikācijas speciālistus Rīgas un arī triju Baltijas guberņu vajadzībām, 1861. gadā tika izveidota Politehniskā skola. 1872. gada rudenī, apvienojoties Literāri un praktiskās apvienības Luterskolai, izveidojās Jaunā Rīgas Amatnieku skola.

Amatnieku skolas nodaļas darbojās katra atsevišķi un skolēni nāca galvenokārt no Rīgas amatnieku un tirgotāju aprindām. Mācības notika vācu valodā. 1882. gadā par Amatnieku skolas direktora amatā O.Poelhaua vietā stājās arhitekts Heinrihs Baks, kurš pirms tam darbojās kā skolotājs Berlīnes Amatnieku skolā. Viņa vadības laikā jūtami uzlabojās skolas iekšējā kārtība un audzēkņu disciplīna, bet nedaudz samazinājās skolnieku skaits. 1888. gadā Rīgas amatnieku biedrības mācību komisija par nākamo direktoru ievēlēja ilggadējo Amatnieku skolas skolotāju arhitektu M. Šervinski.

19.gs. 90. gados sākās skolas uzplaukums. Skolas direktors B.Klarks devās komandējumos uz citām valstīm, lai iepazītos ar Amatnieku skolai radniecīgām mācību iestādēm, mācību programmām, mācību līdzekļiem, mācību pasniegšanu utt. Pamatojoties uz ārzemēs gūtiem novērojumiem, kā arī uz vairāk nekā 40 gadus ilgajā skolas darbā iegūtajām atziņām, un piemērojoties toreizējiem apstākļiem un prasībām, B.Klarks izstrādāja Rīgas pilsētas amatnieku skolas programmu un statūtus, kuri vēlāk tika apstiprināti.

Vācu amatniecības skolā mācījušies vairāki izcili mākslinieki un pedagogi – Ā. Alksnis, J. Rozentāls, J. Kuga, J. Lakše – Lasmanis, E. Smiļģis.

1913. gadā, skolai paplašinoties, veidojās jauna amatniecības nodaļa, kura vēlāk pārtapa par Rīgas Celtniecības tehnikumu.

Ēkā, Aspazijas bulvārī 34, līdz Pirmajam pasaules karam darbojās atsevišķas daiļamatnieku nodaļas. Par vēlākajām norisēm precīzāku ziņu nav. Zināms ir tikai tas, ka šajā namā ir bijusi meiteņu ģimnāzija un Padomju laikā – krievu vidusskola, kas tagad atrodas 17.vidusskolas telpās. Līdz 1992. gadam – Skolu jaunatnes mācību kombināts.

1992.gadā dibināta Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola. Skolas dibinātājs  – Rīgas pilsētas pašvaldība. Skolas pirmais direktors ir Leons Alksnis. Kopš 2006. gada direktore ir Aija Neilande.

Attēli:

1. 19.gs. Rīgas fotoattēls.

 2.  Jaunās Rīgas Amatnieku skolas ģerbonis. 19.gs. beigas

 3.1996.gadā izveidota skolas zīme, kas simbolizē piecas daiļamatniecības nozares. Zīmes autore Inita Krastiņa.